Beleid en ontwikkeling

Jeugdhulp

Beleid Jeugdhulp

Eén gezin, één plan, één regisseur

Kinderen veilig en gezond laten opgroeien. Inwoners de hulp bieden die ze nodig hebben om zich thuis te kunnen reden en om actief aan het dagelijkse leven te kunnen deelnemen. Dát is de ambitie van de gemeenten in Zuid Oost Utrecht: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Ons uitgangspunt is één gezin, één plan, één regisseur. Soms heeft een gezin te maken met verschillende organisaties en hulpverleners. Het is van belang dat de hulp die zij bieden op elkaar wordt afgestemd. Zo organiseren wij meer samenhang en zorg op maat. Dit leidt tot een betere kwaliteit en meer efficiënte zorg.

De gemeenten in de regio Zuid Oost Utrecht werken samen bij de inkoop van de Jeugdhulp en de Wmo begeleiding voor hun inwoners.

Ook kijkt iedere gemeente samen met de jeugdige en het gezin naar wat zij zelf kunnen bijdragen, eventueel met hulp van het eigen netwerk. Verder onderzoekt de gemeente van welke algemene voorzieningen de cliënt gebruik kan maken.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdhulp voor kinderen met een beperking, opvoed- en opgroeihulp en jeugd-GGZ en Wmo begeleiding.

Klik hier voor de beleidsdocumenten.

Klik hier voor de agenda NVO jeugd.

Klik hier voor de regiovisie NVO jeugd.

Klik hier voor informatie over de regionale doorbraaktafel.

Klik hier voor coördinatie van zorg.

Klik hier voor Jeugdhulp Verblijf.