Toezicht, inspectie en

handhaving Wmo

Volwassen WMO

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) regelt de gemeente vanaf 2015 ondersteuning voor inwoners, zodat zij kunnen meedoen in de maatschappij of zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit zijn bijvoorbeeld de voorzieningen dagbesteding, huishoudelijke hulp en begeleiding thuis. Organisaties die deze voorzieningen aanbieden, noemen we Wmo-aanbieders: zij zetten zich dagelijks in voor het geven van goede en veilige ondersteuning aan inwoners (cliënten). Gemeenten in de regio Zuid Oost Utrecht zorgen ervoor dat inwoners die dit nodig hebben deze ondersteuning krijgen van de Wmo-aanbieders. Om te kijken of dit goed en veilig gaat, hebben zij, evenals veel andere regio’s, de toezichthoudende taak aan GGDrU gegeven.

Er zijn 3 vormen van toezicht:

Kwaliteitstoezicht

De toezichthouder Wmo onderzoekt binnen het kwaliteitstoezicht wat er goed gaat, wat niet goed gaat en wat de aanbieder moet verbeteren. Het doel van dit toezicht is het bewaken en het verbeteren van de kwaliteit van  voorzieningen, zodat inwoners goede ondersteuning krijgen.

Signaalgestuurd toezicht

Deze vorm van onderzoek wordt uitgevoerd als er signalen zijn vanuit de gemeente dat er iets niet goed gaat bij een aanbieder en er bijvoorbeeld een onveilige situatie is. De toezichthouder Wmo doet bij signalen alleen onderzoek naar de kwaliteit van een voorziening, maar bijvoorbeeld niet naar fraude of klachten van een cliënt. De toezichthouder Wmo kan hiervoor samenwerken met de gemeenten en andere toezichthouders. Heeft u signalen over een aanbieder, dan kunt u dit melden bij uw eigen gemeente.

Calamiteitentoezicht

Wanneer er iets ernstigs gebeurt met een Wmo-cliënt, bijvoorbeeld een ongeluk op een dagbesteding, dan wordt dit een calamiteit genoemd. De aanbieder moet volgens de wet een calamiteit melden bij de toezichthouder Wmo. De toezichthouder beoordeelt daarna of er een onderzoek moet komen zodat er geleerd kan worden van de gebeurtenis. Over deze vorm van toezicht kunt u meer lezen op de website van de GGDrU.

 

Link naar:

  • Kader Toezicht GGD (document apart)
  • Regionaal Handhavingskader (document apart)
 
 
Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar website van de GGDrU.
U kunt de GGDrU via de mail benaderen: wmotoezicht@ggdru.nl