Zorgtoewijzing Wmo

Zorgtoewijzing Wmo begeleiding

Een inwoner of mantelzorger stelt een hulpvraag aan een regiogemeente. De gemeente geeft een beschikking af als een inwoner in aanmerking komt voor maatwerkvoorziening begeleiding. Zonder dit publiekrechtelijk besluit is het voor inwoners niet mogelijk gebruik te maken van maatwerkvoorziening begeleiding. Inwoners hebben keuzevrijheid voor een aanbieder. Het lokale wijkteam kan daarbij begeleiding bieden. De regiogemeenten hebben voldoende- en gedifferentieerde zorg ingekocht om die keuze mogelijk te maken. Zorgaanbieders moeten voldoen aan kwaliteitskenmerken (zie ook regionaal beleidskader)

Toevoegen de link:

Voorwaarden voor zorgtoewijzing Wmo begeleiding

Bijgaand het document waarnaar deze link verwijst (bijlage)

Inwoners kiezen

Inwoners kiezen zelf voor een zorgaanbieder voor Jeugdhulp of Wmo begeleiding. Zij kunnen kiezen uit alle zorgaanbieders met wie de regio Zuid Oost Utrecht een contract heeft. De medewerker van het toegangsloket kan de inwoner hierbij helpen. Ontvangt de inwoner liever zorg van een zorgleverancier zonder contract, dan kan hij of zij een persoonsgebonden budget aanvragen om die zorg te kunnen regelen.
 

Andere voorzieningen binnen de Wmo

Huishoudelijke hulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp. Als het inwoners niet meer lukt zelf hun huis schoon te houden kunnen ze zich wenden tot de gemeente. Die bekijkt samen met de inwoner wat de mogelijkheden zijn om, binnen het sociale netwerk of met particuliere hulp, het probleem op te lossen. Als dit niet lukt kan er een hulp komen van een organisatie die een contract heeft met de gemeente. De regio heeft contracten afgesloten met een groot aantal aanbieders van huishoudelijke hulp. Er is dus keuze voor de inwoner.
Gemeenten de Bilt en Bunnik treden per 1 april 2024 toe aan het regionale contract HO.
 
 
Beschermd Wonen
De gemeente Utrecht sluit contracten met organisaties voor Beschermd Wonen. Zij doet dit voor 16 gemeenten in de provincie Utrecht, waaronder voor onze regiogemeenten. Voor meer informatie over Beschermd Wonen en de lijst met de gecontracteerde aanbieders.
 
klik hier voor meer informatie over beschermd wonen
 
  • Regiotaxi
 
De Regiotaxi wordt door Bestuur Regio Utrecht aanbesteed voor de regiogemeenten Bunnik, De Bilt en Zeist. Klik hier voor meer informatie over de Regiotaxi Utrecht. De regiogemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede maken gebruik van de Regiotaxi Eemland-Heuvelrug. Klik hier voor meer informatie.
 
  • Hulpmiddelen en trapliften
 
Voor hulpmiddelen en trapliften sluit elke gemeente zelf contracten met leveranciers. De leveranciers verschillen dus per gemeente. Als u naar de website van de desbetreffende gemeente wilt, kan dit via onderstaande knoppen