Crisishulp

Crisis

BEL 112 VOOR SPOEDEISENDE HULP !

Dat betekent bij acute bedreiging of gevaar, geweld of als iemand dringend medische hulp nodig heeft.

Voor alle andere gevallen is er crisishulp. Daar maakt u gebruik van als uitstel geen optie is en er snel hulp moet komen zodat de persoonlijke of gezinssituatie niet uit de hand loopt. Verschillende organisaties bieden 24/7 crisishulp.

Crisissituatie in gezin

 • Spoedeisende zorg van Samen Veilig Midden Nederland
 • Bij gevaar voor de veiligheid van kind(eren) en ouder(s)
 • Voor iedereen, ook professionals
 • Samen Veilig is bereikbaar via het landelijke nummer 0800 – 2000.
 • E-mail: veiligthuis@samen-veilig.nl
 • Website: www.samen-veilig.nl/

Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld / vrouwenopvang / kindermishandeling / ouderenmishandeling

 • Veilig Thuis: advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling maar ook ouderenmishandeling maakt onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland.
 • Voor vragen over of het melden van (vermoedens) van huiselijk geweld en kindermishandeling, ouderenmishandeling of het (tijdelijk) uitvoeren van een huisverbod
 • Voor iedereen, ook professionals
 • Telefoonnummer 0800 – 2000 (algemeen nummer), professionals kunnen schriftelijk melden.
 • www.veiligthuisutrecht.nl/
 • Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen voor hulp terecht bij Moviera. Is het thuis erg onveilig? Dan kan Moviera u helpen met het vinden van een opvangplek. Moviera is zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Neem (anoniem) contact op via 088 – 3 744 744 of via 0800 – 2000.

Spoedeisende psychiatrische hulp

 • Bel bij dringende psychische nood de huisarts. De huisarts kan de crisisdienst inschakelen.

De hele regio Zuid Oost Utrecht valt onder de (j)GGZ crisisdienst via Altrecht (per 01-08-2023).

 • Crisisinterventie als binnen 24 uur psychiatrische hulpverlening noodzakelijk is
 • Voor verwijzers in het maatschappelijke en medische domein
 • Altijd via huisarts of huisartsenpost

Extra informatie over de werkwijze crisisdienst GGZ

 • De crisisdienst van Altrecht werkt vanuit de locaties Utrecht en Zeist en biedt – alleen met tussenkomst van de huisarts – ambulante hulp aan mensen in acute psychische nood.
 • Het team van de Crisisdienst levert diagnostiek, crisisinterventie en continuïteit van zorg. Daarin is herstel van het evenwicht van de patiënt altijd het doel.
 • Binnen kantooruren bereiken verwijzers de crisisdienst op 030 – 230 8850 (Utrecht) en 030 – 696 5100 (Zeist).
 • Buiten kantooruren gelden er nacht- en weekendnummers, die in iedere huisartsenpraktijk in de regio bekend zijn. Eventueel zijn die via de portier van het Willem Arntsz Huis – alleen door erkende verwijzers – dag en nacht op te vragen: 030 – 230 8888.
 • Voor crisishulp voor jeugdigen: www.altrecht.nl/wp-content/uploads/2015/11/Crisishulp-Kinder-en-jeugdpsychiatrie-Altrecht-en-UMCU2016.pdf

 

Telefoon voor informatie of een goed gesprek: