Tarieven en

gegevensverkeer Jeugdhulp

De communicatie tussen zorgaanbieders en gemeenten verloopt via een landelijk systeem: VECOZO en GGK (Gemeentelijk Gegevensknooppunt). Zorgaanbieders leveren berichten voor de gemeenten aan bij VECOZO. Die berichten kunnen worden geüpload via het portal op de website van VECOZO of via webservices. De gemeenten halen die gegevens op bij het gegevensknooppunt, niet rechtstreeks bij VECOZO. Als u vragen heeft over VECOZO van (systeem)technische aard, kunnen de gemeenten u helaas niet van dienst zijn

 
 
 Voorwaarden voor zorgaanbieders om deel te nemen aan het berichtenverkeer:
 

1. U heeft een overeenkomst met de regio Zuid Oost Utrecht voor het leveren van Jeugdhulp, Wmo Begeleiding en/of Huishoudelijke ondersteuning.

2. U heeft een AGB-code voor uw praktijk 

U kunt een AGB-code aanvragen via www.agbcode.nl. Uw AGB-code is aangesloten op het knooppunt van VECOZO en is bekend bij de vijf gemeenten uit regio Zuid Oost Utrecht. Als u meerdere AGB codes heeft, gebruikt u de AGB code van uw hoofdvestiging.

3. U bent aangesloten bij VECOZO met een certificaat 

Zie hiervoor www.vecozo.nl

4. U bent in staat om digitale berichten aan te maken en in te lezen

Dat kan op drie manieren:

  • Via een softwarepakket. Bij het Zorginstituut Nederland/i-standaarden kunt u een lijst met softwarepakketten voor de Wmo- en voor de Jeugdwet berichtenverkeer opvragen (op de sites te vinden via ‘groene vink’).
  • Via de berichten app. Met deze app kunt u ook berichten genereren. De app is ook geschikt voor Apple-gebruikers. Zie ook: https://berichtenapp.nl/
 
5. U bent op de hoogte van de geldende productcodes bij de vijf gemeenten van de regio Zuid Oost Utrecht.

6. U bent op de hoogte van de geldende tarieven en producten.

 

Belangrijkste berichten Jeugdhulp

Hieronder vindt u de belangrijkste berichten binnen het berichtenverkeer m.b.t. Jeugdhulp

Bericht Titel Verstuurd door
JW301
Toewijzing Jeugdhulp
Gemeente
JW302
Toewijzing Jeugdhulp Retour
Zorgaanbieder
JW305
Start Jeugdhulp
Zorgaanbieder
JW306
Start Jeugdhulp Retour
Gemeente
JW307
Stop Jeugdhulp
Zorgaanbieder
JW308
Stop Jeugdhulp Retour
Gemeente
JW315
Verzoek om toewijzing Jeugdhulp
Zorgaanbieder
JW316
Verzoek om toewijzing Jeugdhulp Retour
Gemeente
JW317
Verzoek om Wijziging
Zorgaanbieder
JW318
Verzoek om Wijziging retour
Gemeente
JW319
Antwoordbericht
Gemeente
JW320
Antwoordbericht retour
Zorgaanbieder
JW323
Declaratie Jeugdhulp
Zorgaanbieder
JW325
Declaratie-antwoord Jeugdhulp
Gemeente

Meer informatie is te vinden op onderstaande 3 websites:

Programma I-Sociaal Domein

Via het programma I-Sociaal Domein (ISD) oftewel Ketenbureau voor gemeenten en aanbieders. Dit is een door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ingesteld programma voor Wmo en Jeugd. ISD/Ketenbureau levert:

  • Ondersteuning, gericht op regionale samenwerking tussen gemeenten en
    aanbieders
  • Gestandaardiseerde oplossingen
  • Oplossingen die aansluiten bij de cyclus van inkoop tot verantwoording
  • Uitvoeringsvarianten of bekostigingsmodellen
 
Meer informatie kunt u terugvinden op http://i-sociaaldomein.nl/.
 
 
Zorginstituut Nederland (ZIN)
 
Zorginstituut Nederland (ZIN) doet het beheer en onderhoud van de landelijk vastgestelde iStandaarden: iWlz, iWmo en iJw. Elk van deze standaarden bestaat uit een verzameling berichtdefinities, regels en afspraken. Beheer en onderhoud worden in opdracht van de VNG (iWmo en iJw) en VWS (iWlz) uitgevoerd. iStandaarden maakt gestandaardiseerde informatie-uitwisseling mogelijk.
 
Er is ook een app beschikbaar gesteld die tevens geschikt is voor Apple gebruikers. Meer informatie kunt u terugvinden via https://berichtenapp.nl/

 

VECOZO

U levert als aanbieder uw berichten voor de gemeenten aan bij VECOZO. Dit is het landelijk communicatiepunt voor de zorg via een digitale omgeving, waarin ketenpartijen administratieve gegevens kunnen uitwisselen. VECOZO bestaat al vanaf 2002 en alle zorgverzekeraars, zorgkantoren en de meeste zorgaanbieders werken via VECOZO. VECOZO streeft naar het veilig uitwisselen van digitale gegevens. Dit maakt dat VECOZO compliance, ofwel het aantoonbaar voldoen aan relevante wet- en regelgeving, hoog in het vaandel heeft staan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de wettelijke verplichting tot het beveiligen van persoonsgegevens en de meldplicht datalekken (WBP), alsook het voldoen aan de NEN-7510 norm. 

VECOZO levert al veel berichtenverkeer in gezondheidszorg (artsen, ziekenhuizen,
zorginstellingen). Meer informatie kunt u vinden via: www.vecozo.nl.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het over het gegevensverkeer? Dan kunt u contact opnemen met VECOZO, afdeling Support, tel. 013 – 46 25 641.

Voor werking certificaten en diensten: support@vecozo.nl
Voor administratieve zaken: administratie@vecozo.nl

Links