Zorgtoewijzing Jeugdhulp

Zorgtoewijzing Jeugdhulp

Verzijzen naar Jeugdhulp kan via de volgende kanalen:

  • Via de lokale teams (frontoffice/toegang) binnen de regiogemeenten 
  • Via de huisarts, jeugdarts of medisch specialist
  • Via Jeugdbescherming en -reclassering (SamenVeilig Midden Nederland, Save)
  • Via het basisonderwijs – voor kinderen tussen de 7 en 13 jaar met Ernstige Dyslexie (ED)

Voorwaarden voor zorgtoewijzing Jeugdhulp vanuit de toegangsloketten gemeenten
(omzetten van PDF naar pagina website)